وب سایت شخصی رضا شادمان فر

رضا شادمان فرسلام ، خوشحال مي شوم اگر در دفترم يادگاري بنويسيد ! رضا


جمشیدیسلام بر رفیق و همکار عزیز و تلاش گر احسن ر این سایت


اسي طلاسلام رضا مثل هميشه.... سايتتم مثل بقيه چيزات فانتزي و قشنگه . خيلي دلم ميخواست اين سايت قشنگ تر وتميز مرتب يه انگولكي ميكردم كه دلم خنك شه عقدهام خالي كنم ولي حيف ك ..... درهر حال داش رضا عزيزي دوست داريم همه جوره


mahamanگـــاهـــی میـــانِ نـــوشتـــه هـــــایـــم گُـــم میشـــــــــوم نمیــــــــدانــــــــم چـــــــــــرا شـــــایـــد دنبـــــــالِ گمشـــــده ای میگـــــــــردم کـــه بـــــود , یـــا شــــایــد هـــم فقــط یــه خیــــــــالـــی بیــــش نبــــــــود


سعیدییاد دوران همراهی بخیر ...


مهدي وکيل پورسلام سايت بسيار جالبي بود با يک هارموني قشنگ با ديدن سايت، آدم شامان ميشه ياد باد دوران گذشته همراهي


هاديبا من کنون ز وسعت دريا سخن بگو از رويش دوباره ي گل ها سخن بگو کتمان مکن که سر به فلک ميزند اميد از نخل پا گرفته ز خرما سخن بگو


عليرضابا سلام سايت زيبايي داريد


علي احمديصداي باران زيباترين ترانه خداست که طنينش زندگي را براي ما تکرار مي کند؛ نکند فقط به گل آلودگي کفشهايمان بينديشيم ...


بهزاد راجيگاهـــــي آدم دلـــــش ميخواهد کفش هايش را در بياورد، يواشکــــي نوکـــــ پا، نوکــــــ پا از خودش دور شـــــــــود، بعد بزند به چاکـــــــــــــــ ... فرار کند از خودشـــــــــــ !!